Wideview Easy 2 LS

Čočky po 45. roku věku

WIDEVIEW EASY 2 LS jsou první progresivní čočky z nabídky JAI KUDO, u nichž je použita inovativní technologie DRT. Ta umožňuje pokročilé numerické projektování povrchu čočky, navíc technologie FreeForm zaručuje vysokou přesnost jeho provedení.

Díky samotné myšlence, inovativnímu přístupu a použití novodobého optického inženýrství, jsme na základě zkoumání preferencí nošení brýlí u uživatelů vytvořili takovou konstrukci čoček, aby zohlednila mimo jiné životní styl uživatele, jeho pracovní podmínky, a navíc také jeho hobby nebo dosavadní zkušenosti při nošení progresivních čoček.

WIDEVIEW EASY 2 LS je progresivní čočka vytvořena na základě novátorské myšlenky, která se zakládá na výběru profilu progresivního povrchu pro individuální životní styl konkrétní osoby. Na základě této koncepce samotný optik, dle rozhovoru s klientem, určí druh progresivních čoček tak, aby splňovaly očekávání klienta v oblasti přirozeného, výrazného a pohodlného vidění. Výběrprofilu pro každodenní zrakové chování umožňuje nabídnout zákazníkům takové čočky, jenž jsou optimálně sladěny s jeho životním stylem a zaručující jasné a svobodné vidění právě v těch oblastech, které jsou jím preferované.

ČOČKY WIDEVIEW EASY 2 LS JSOU K DISPOZICI VE DVOU
KONSTRUKČNÍCH VARIANTÁCH: CITY STYLE A HORIZON STYLE.

CITY STYLE je konstrukce vhodná pro začínající presbyopy, kteří očekávají pohodlné a univerzální vidění na všechny vzdálenosti.
Čočky s konstrukcí City Style jsou ideální:
• pro uživatele, rovnoměrně používající každé zorné pole
• k provádění běžných činností v domácnosti (úklid, vaření)
• k práci u počítače

HORIZON STYLE je ideální řešení pro zkušené presbyopy, kteří již mají dobře definované zrakové preference a hlavně očekávají dokonalé vidění na dálku a do blízka.

Čočky s konstrukcí Horizon Style jsou ideální:
• pro řidiče
• pro aktivní lidi, sportovce
• pro ty, kteří dávají přednost oblasti na blízko
• pro delší čtení

Na čem tedy závisí jedinečnost WIDEVIEW EASY 2 LS? Především na přizpůsobení samotné čočky k životní aktivitě jednotlivých zákazníků a jejich individuálním potřebám v oblasti vidění. Proto je WIDEVIEW EASY 2 LS individuální čočkou v plném slova smyslu.

Dostupnost

Čočky WIDEVIEW EASY 2 LS jsou dostupné s povrchovými úpravami:  INVISIBLE (v indexech: 1.5 a 1.6), EXTREME, HMAR a HC .
DIGITAL RAY TECHNOLOGY je vysoce moderní technologie modelování povrchu čočky, založená na základě přizpůsobení oka a progresivní čočky, která ve spojení s FreeForm technologií, širokým systémem měření a výpočtu přední vlnoplochy tvoří progresivní čočku s mimořádně složitou strukturou. FreeForm technologie je založena na nejnovějším vývoji v oblasti instrumentální optiky. Čočka již není pouhým výřezem koule, nýbrž je tvořena velkým počtem zón, zvaných areí, které tvoří velmi složitou geometrickou strukturu popsanou ve třech rozměrech: x, y, z. Povrch čočky je modelován bod po bodu výkonným nástrojem s velkou přesností s přihlédnutím k individuálním parametrům uživatele.

Širší pole vidění

Umístění progrese na vnitřní straně čočky se vyznačuje širšími zornými póly v porovnání s klasickou vnější progresí. Je to způsobeno tím, že zóna progrese v čočkách je blíže k oku o cca 3 mm. S tímto umístěním progrese jsou všechna zorná pole (dálka, blízko a střední vzdálenosti) širší, což znatelně ovlivňuje komfort užívání těchto čoček.

Technologie DRT je založena na analýze každé čočky s přihlédnutím k binokulárnímu vidění. DRT umožňuje uživateli výrazné vidění, při pohledu přes různé části čočky v různých směrech.

Pokročilý systém měření při projektování čočky využívá tyto parametry:

 • pupilární distance
 • dioptrie na dálku a blízko
 • výška zornic
 • inklinační úhel
 • úhel prohnutí obruby
 • vrcholová vzdálenost čočky od oka – vertex

Mapy rozložení dioptrií jsou konstruovány z údajů pro každé oko zvlášť a poté se přepočítávají na obě oči. Výpočet přední vlnoplochy, neboli výpočet průběhu světelného paprsku přes čočku v závislosti na poloze pozorovaného objektu, poskytuje uživateli progresivních čoček kvalitní vidění jak do dálky, tak i na blízko. V tomto moderním výrobním procesu jsou brány v úvahu všechny parametry uživatele. Díky tomu vzniká unikátní povrch progresivní čočky, zcela na míru jeho potřebám, s přihlédnutím k optimalizaci dioptrie a bočního zkreslení. Sloučení technologií DRT a vývojové technologie FreeForm umožňuje optimalizovat povrch čočky bod po bodu. Výsledkem tohoto výrobního procesu je vyrobení progresivního povrchu čočky s dokonalou přesností a maximálně zindividualizované čočky, která poskytuje vynikající optické vlastnosti a nejvyšší komfort vidění.

Mezi výhody použití technologie DRT patří

 • variabilní inset
 • ostré a pohodlné vidění v každém směru
 • optimalizace progresivního povrchu čočky s ohledem na korelaci mezi jedním a druhým okem – ostré binokulární vidění
 • velmi široké pole vidění do dálky, na blízko a střední vzdálenost
 • optimalizace bočních aberací
 • eliminace nežádoucích optických efektů při vyšších dioptriích